• Future Students

  If you believe that you can win the world with your blogging skills then you can surely be our future student.

 • Our Community

  We have huge community of blogger who love to change the world with us and help each other succeed.

 • Best Curriculum

  We are dedicated at providing the well researched and the best in the class curriculum for our students.

 • Flexible Timing

  With our Flexible timing your thirst for knowledge will not be hampered by your busy schedule.

Kształcenie specjalistyczne – sposób na europejskie kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe w biznesie (QB)

Uzyskanie Kwalifikacji w biznesie pomoże Ci spełnić Twoje przyszłe marzenia. Nasz kompaktowy program przygotowuje Cię do pracy w Polsce jak i za granicą. Jest odskocznią do szkolnictwa wyższego. Uczymy Cię, abyś stał się kompetentnym profesjonalistą. 

Kształcenie Specjalistyczne  (KS) czyli Studia Krótkiego Cyklu (SKC) (ang. „short-cycle higher education”) to forma kształcenia prowadzona przez uczelnie wyższe, odpowiadająca poziomowi 5 Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia w tej formie adresowane są do osób, które ukończyły szkołę średnią (można być przyjętym bez zdanej matury). Nauka trwa 3 semestry i zorientowana jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Absolwenci kształcenia specjalistycznego (posiadający świadectwo dojrzałości w momencie ukończenia nauki) otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Świadectwo to dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).

Osoby, które nie będą posiadały świadectwa dojrzałości w momencie ukończenia nauki otrzymają certyfikat specjalisty w zakresie wybranej dyscypliny.

Business College wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, jako pierwsza instytucja w regionie świętokrzyskim, uruchamia w roku akademickim 2021/22 kształcenie specjalistyczne.

Kształcenie specjalistyczne odbywa się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w systemie zajęć na terenie uczelni, zajęć on-line lub hybrydowych.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku 2021r.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

Kształcenie specjalistyczne to super oferta dla osób powtarzających maturę.

Masz ubezpieczenie zdrowotne, nie masz przerwy w życiorysie (CV).

14

Ilość kierunków

36

Ilość pomieszczeń

23

Kadra naukowa

505

Ilość studentów

University Themes

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.

KarieraProjekty

Why Choose Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics.

Intellectual Development

We give special attention to your intellectual development. We have special classes just to make you smarter

Idea Generation

We believe that ideas can change life that is why our curriculum is developed to encourage new ideas.

Global Education

We believe that education should have a global reach that is why we make you ready for the world.

Highly Respected Degree

We offer highly respected degrees that is accepted by over 1000000 colleges from all around the world.

Our Students Success Stories

Below is what our students have to say about us.

Latest Articles

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics.